vv300ge23
vv300ge23colres.jpgDownloads
vv300ge23bwhres.tifDownloads
Ventily VV300 jsou kombinací mezi tlakovým regulačním ventilem a tlakovým omezovacím ventilem. Používají se k zajiš-tění nadřazenosti přívodu vody k důležitým odběrným místům. Podružná odběrná místa jsou potom zásobena pouze v případě, že je k dispozici dostatečný přebytek vody. Kromě toho jsou části systému za přednostním ventilem chráněny proti přetlaku. Pro své kompaktní provedení jsou vhodné pro umístění v omezených prostorách, např. v armaturních komorách. Použi-tím těchto ventilů se předchází škodám způsobeným tlakem. Nastavený tlak zůstává konstantní i v případě, že vstupní tlak značně kolísá.
Certifikace výrobku
DVGW
WRAS (do 23C)
Médium Pitná voda
Materiál těla odstředivě odlévaná litina GGG40
Povrchová úprava těla práškový povlak
Připojení příruby
Maximální teplota média 80 oC
Jmenovitý tlak PN16
Minimální vstupní tlak 0.5 bar
Rozsah nastavení spínacího tlaku 3 ... 15 bar
Maximální pracovní tlak 16 bar
Další popis
Vysoká přesnost regulace při tlakových odchylkách a nízkých průtocích
Příznivá průtoková charakteristika
Vysoká přesnost regulace
Povrch ošetřen práškově naneseným nátěrem - na vnitřní i vnější straně.Použitý materiál je fyziologicky a toxikologicky nezávadný
Obsahuje ovládací okruh a kulové ventily
Integrovaný jemný filtr
Nevyžaduje přívod vnější energie
Odpovídá BSEN 1567